• Kurum genelinde “Gökyıldız Tekstil de çalışan her kişi kurum zincirinin önemli bir halkasıdır” bilincini yerleştirmek.
  • Yapılan görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma ortamlarını sağlamak
  • Personeli kendilerini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek, personelin görüş ve fikirlerini yönetime kolaylıkla aktarabilecekleri iletişim kanallarını oluşturmak
  • İşyerinin Yönetim Ve Çalışma Kurallarına Uygun, Olumlu Bir Davranış Disiplini İçinde, Yapıcı Ve Bilinçli Bir Çalışma Düzenini Sağlamak
  • Personelin; Görevin Gerektirdiği Sorumluluk, İş Disiplini, Tutum Ve Davranışlarını Düzenlemek Ve Geliştirmek